وقتی برای بهتر دیدن!

۲۹ ژوئن روز دوربین است. ابزاری که این روزها، آن‌قدر در زندگی روزمره ما نقش پررنگی دارد که تقریبا فراموش شده. کمی که…

تپسی و پویش «ایران همدل»

در کنار تپسی به پویش «ایران همدل» بپیوندید   «ایران همدل» پویشی است برای کمک به هم وطنانمان که در این شرایط سخت…